ME ADOPTO


ME ADOPTO

Respekt. Perkujdesje. Pasion. Urtesi. Dashuri.

Rritu mes dhenies. Lutemi, trego mbeshtetje.

Duke adoptuar Trashegimine ti ndihmon ne ruajten e Respektit.

Duke adoptuar Natyren ti ndihmon ne rrenjezimin e Perkujdesjes.

Duke adoptuar nje artist ti ndihmon ne ushqimin e Pasionit.

Duke adoptuar Dije Kerkues ti ndihmon ne shkelqimin e Urtesise.

Duke adoptuar Bashkudhetare ne nevoje ti ndihmon ne rritjen e Dashurise.

Mbeshtet programin qe te pelqen me shume.
Kujtohu se LAKSH nuk eshte e financuar. Publiku dhe dhuruesit, mbeshtesin cdo projekt qe deshirojne ta shohin te materializuar.
Bashkepunimi yt eshte vendimtar. Nese secili ben nga pak, e mbledhur behet shume.
Mbeshtet LAKSH. Mbeshtet veprimtari qellimplota dhe gjitheperfshirese.
Bashkohu. Le te ecim sebashku drejt progresit te qendrueshem.