ARTI PER SHPRESEN


 

ARTI PER SHPRESEN

 

RRITU DUKE DHENE

 

Arti per Shpresen eshte platforma nderkombetare qe bashkon artiste, akademike, aktiviste e shoqerine civile, sektorin publik dhe privat, per te ushqyer Shpresen me Art.

Programi inkurajon zhvillimin dhe rehabilitimin e komuniteteve ne nevoje, mes promovimit te Artit e nxitjes se aktivizimit ndersektorial dhe bashkepunimit nderdisiplinor.

 

Kur ti mbeshtet, programi sjell produksione te permasave te medha si koncerte, festivale, ekspozita, publikime si dhe aktivitete te tjera origjinale the unike.

 

Arti per Shpresen aktivizon skuadra vullnetare LAKSH me prurje te ndryshme artistike prane individeve ne nevoje dhe pamundshmeri fizike dhe financiare.

 

Mbeshtet nisma plot dashuri. Mbeshtet Arti per Shpresen!

Perfshihu! 

 

 

 

Mbeshtet programin qe te pelqen me shume.
Kujtohu se LAKSH nuk eshte e financuar. Publiku dhe dhuruesit, mbeshtesin cdo projekt qe deshirojne ta shohin te materializuar.
Bashkepunimi yt eshte vendimtar. Nese secili ben nga pak, e mbledhur behet shume.
Mbeshtet LAKSH. Mbeshtet veprimtari qellimplota dhe gjitheperfshirese.
Bashkohu. Le te ecim sebashku drejt progresit te qendrueshem.