PERQAFIM VLERE


PERQAFIM VLERE

 

MENDO. PYET. MESO. BASHKEPUNO.

 

Meso me shume per artin, kulturen dhe shoqerine civile nepermjet pjesemarrjes ne aktivitete qe LAKSH sjell per ty.
Ndiq trajnime, konferenca, seminare, leksione, debatet publike dhe referate.
Keto platforma jane krijuar per te sjelle sebashku te gjitha palet e interesuara ne zhvillim dhe progres social.

Eja dhe perfshihu.

Ne keto platforma ti zhvillon njohurite, zgjeron rrethin social dhe mbi te gjitha,
shpreh mendimin tend kritik mbi ceshtje te interesit!

Duku. Nda mendimet dhe opinionet.

Prezantohu dhe njihu me artiste, akademike, profesioniste dhe aktiviste.

Sebashku nxisim progres legjislativ e inkurajojme jetesimin e praktikave me te mira ne fushen e artit,
kultures, ruajtjes dhe konservimit te artifakteve kulturore artisike historike natyrore dhe intelektuale,
mbrojtjes se pronesise intelektuale e te tjera ceshtje thelbesore per nxitjen e nje shoqerie te emancipuar.

Programi sjell per ty publikime te ndryshme mbi varietetin dhe lashtesine e trashegimise Shqiptare dhe rendesine e ruajtes,
konservimit dhe promovimit te saj.

 

Bashkohu. Perqafo Vlerat.

 


Mbeshtet programin qe te pelqen me shume.
Kujtohu se LAKSH nuk eshte e financuar. Publiku dhe dhuruesit, mbeshtesin cdo projekt qe deshirojne ta shohin te materializuar.
Bashkepunimi yt eshte vendimtar. Nese secili ben nga pak, e mbledhur behet shume.
Mbeshtet LAKSH. Mbeshtet veprimtari qellimplota dhe gjitheperfshirese.
Bashkohu. Le te ecim sebashku drejt progresit te qendrueshem.