DPI


LAKSH LOGO

TE DREJTAT E PRONESISE INTELEKTUALE

Ne LAKSH ne besojme se progresi i qendrueshem themelohet ne aftesine e njerezimit per te krijuar dhe origjinuar pune te reja ne art, kulture dhe teknologji.
Ndaj ne besojme ne mbrojtjen dhe promovimin e pronesise intelektuale, cka nxit zhvillim ekonomik, krijon vende te reja pune dhe industri te reja, nxit mireqenie sociale dhe kulturore duke mbeshtetur nje sistem te drejte qe stimulon ne menyre te vazhdueshme krijmtarine dhe origjinalitetin.

LAKSH do te jete nje force aktive ne debatin publik, do te ofroje monitorim politik te legjislacionit dhe do te loboje qeverine per mbrojtje me te mire te punes artistike.

Per pyetje dhe menyra si te mbrosh punet e tua intelektuale, krijuese dhe artisike, per denoncime dhe ceshtje flagrante lidhur me te drejtat e pronesise intelektuale, kontakto LAKSH.

KRIJO. MBRO. NDA.

Kujtohu se LAKSH nuk eshte e financuar. Publiku dhe dhuruesit, mbeshtesin cdo projekt qe deshirojne ta shohin te materializuar.
Bashkepunimi yt eshte vendimtar. Nese secili ben nga pak, e mbledhur behet shume.
Mbeshtet LAKSH. Mbeshtet veprimtari qellimplota dhe gjitheperfshirese.
Bashkohu. Le te ecim sebashku drejt progresit te qendrueshem.