KONTAKTO LAKSH


LAKSH LOGO WEB4

ZYRAT OPERATIVE LAKSH / ADRESA POSTARE:

Rr: Nikolla Tupe, Nr. 4, Hyrja 1, Apt. 8
Njesia Bashkiake Nr.5, Tirane, Shqiperi

aacmvision@gmail.com

DREJT PROGRESIT ME IMAGJINATE.

Mirepresim te gjitha sygjerimet dhe propozimet.

Adresojme te gjithe komentet dhe pyetjet.

 


View Larger Map